พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2545

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2537

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2545

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2539

แพทย์ใช้ทุน ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

พ.ศ. 2538

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลตราด

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ซีคอนบางแค ชั้น 3 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-19:30 -
พุธ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 11:00-19:30 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ