พญ.พามวาด ถนัดค้า

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2560

Master of Science in Clinical Dermatology with Commendation, University of Hertfordshire, Hatfield, England

พ.ศ. 2553

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2563

Participated in “Aesthetic Injectology of the Face (Advanced Filler) Midface”, Bangkok, Thailand, February 2020

พ.ศ. 2562

Participated in “Enhancing the best skin quality outcome with HA Dermal Filler” , Allergan Medical Institute, November 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “The 8th Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology”, Ramathibodi Hospital, October 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “MD codeTM Distinction: Introducing new concept for the MD CodesTM Curriculum”, Allergan Medical Institute,September 2019

พ.ศ. 2562

Participated in Hands on Workshop “MD codeTM VISIONARY”, Allergan Medical Institute, Chaing Mai, Thailand, August 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “ Improve Your Patient’s Facial Complexion Learn from the Masters: Satisfaction and Safety Concept”, Bangkok,Thailand, August 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “A to Z Dermatology:Regional and Morphological Approach”, Ramathibodi Hospital, July 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “Going Beyond Beauty: Cross consulting to drive best outcomes”, Allergan Medical Institute, May 2019

พ.ศ. 2562

Participated in Hands on Workshop “Holistic approaches to address patient motivations - Botulinum Toxin Type A”, Allergan Medical Institute, May 2019

พ.ศ. 2561

Participated in Hands on Workshop “How to inject fillers for facial lifting”Allergan Medical Institute, Chaing Mai, Thailand, August 2018

พ.ศ. 2560

Participated in the workshop “Ulthera Physician Training”, Merz Aesthetic, Bangkok,Thailand, October 2017

พ.ศ. 2560

Participated in the workshop “ practical tips in the aesthetic dermatology”, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand, July 2017

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: “The 7th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine on Main Congress, Beyond The Aesthetic Horizon",Bangkok, Thailand, July 2017

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: “RMC Aesthetic 9” on Royal Society of Medicine, London, UK, February 2017

พ.ศ. 2559

แพทย์ประจำคลินิกผิวพรรณและความงาม จ.ขอนแก่น

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: “The 5th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine on Main Congress, Innovative Dimensions in Aesthetic Medicine & Surgery”, Bangkok, Thailand, August 2015

พ.ศ. 2555

แพทย์พี่เลี้ยง กุมารเวชกรรม รพ.อุดรธานี

พ.ศ. 2554

แพทย์ใชัทุน รพ.อุดรธานี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ