พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2553

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2552

วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2548

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

พ.ศ. 2554

Certificate of Attendance: “Thread Rejuvenation Training”, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2554

Certificate of Training: “Introduction to aquamid”, Alpha Health & Beauty Bangkok Workshop, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2553

Certificate of “Chelation Therapy”, Chelation Medical Association, Thailand.

พ.ศ. 2552

Certificate of “Aesthetics Medicine & Surgery”, Kasemrad Aesthetics CenterKasemrad Hospital Prachachuen Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2552

“A Training Workshop on Introduction to Health Economic Evaluation”, Health Intervention and Technology Assessment Program, Mahidol University

พ.ศ. 2551

“New Cochrane Handbook Methods & RevMan5 for Existing Review Authors”, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

พ.ศ. 2550

Certificate of training “Restylane injection”, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2550

Certificate of “Basic Dermatology”, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2550

Certificate of “Basic Dermatology”, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2550

แพทย์ใช้ทุน - รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ - รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -
พุธ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:30 -
ศุกร์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -
เสาร์ สยามสแควร์วัน ชั้น 6 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ