นพ.อภิยุช เนตตกุล

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2541

วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2538

วุฒิบัตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2534

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2563

ร่วมประชุม Technology Disruptors in Aesthetic Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2563

อบรม Dysport “Advance Contouring Technique for Face and Beyond" Dr.Lee Young Seob Training, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2563

ร่วมประชุม 24th Regional Conference of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2563

อบรม Allergan AMI Trainer Course

พ.ศ. 2562

ร่วมประชุม 24th World Congress of Dermatology, Milan, Italy

พ.ศ. 2562

ร่วมประชุม 2019 Korea Derma Meeting, Seoul, South Korea

พ.ศ. 2561

ร่วมประชุม GAAL training

พ.ศ. 2561

ร่วมประชุม New Laser Technology with Dr. Saleen Lodhdey (Australia)

พ.ศ. 2561

ร่วมประชุม Hand on filler workshop with Dr. Arthur Swift “Turning patients insight into optimum outcomes"

พ.ศ. 2560

ร่วมประชุม 6th DASIL Congress, Shianghai, China

พ.ศ. 2554

ร่วมประชุม 22th World Congress Dermatology, Seoul, South Korea

พ.ศ. 2550

ร่วมประชุม American academy of dermatology meeting, Washington DC, USA

พ.ศ. 2548

ร่วมประชุม Asian congress of dermatology Malaysia

พ.ศ. 2547

ร่วมประชุม Pigment cell research, Nice France

พ.ศ. 2543

ร่วมประชุม American academy of dermatology meeting SFO, USA

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 5 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ นครปฐม 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ