พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2551

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2550

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2545

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2558

แพทย์ประจำคลินิกความงาม

พ.ศ. 2550

แพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2548

แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานี

พ.ศ. 2546

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 11:30-20:00 -
อังคาร เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 11:30-20:00 -
พุธ โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 1 ก.ค. 65 เท่านั้น
เสาร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 2 ก.ค. 65 เท่านั้น
อาทิตย์ เซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 12:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ