พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2551

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2548

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2544

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

พ.ศ. 2563

Participant in “Advance contouring technique for face and beyond: The New Paradigm Shift of Dysport” by Galderma Aesthetics Thailand, Bangkok, February 19th, 2020

พ.ศ. 2562

Participant in a Hands-on workshop Volite “Enhancing the best skin quality outcome with dermal HA Filler” by Dr. Reha Yavuzer, November 19th, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “Unlocking the code to facial revitalization with the MD CodesTM – Lips & ML,” Thailand, July 8th, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “A New Solution to Better Skin Quality - Juvederm Volite,” Thailand, May 14th, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “17th Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress,” Monaco, April 4 - 6, 2019

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “Going Beyond Beauty: Cross consulting to drive best outcomes,” February 14th, 2019

พ.ศ. 2561

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2560

Certificate of Attendance: “MD CodesTM Visionary/Distinction,” Taipei, Taiwan, October 4 - 5th, 2018

พ.ศ. 2560

Participant in “Optimal Balance Technology (OBT) latest innovation for the natural elegance,” May 10th, 2018

พ.ศ. 2560

Participant in “Treatment of the Acne disease pathway,” February 8th, 2018

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: “AMI Essentials (Applied Anatomy Workshop,” Singapore, May 30, 2017

พ.ศ. 2558

Participant in Live Demonstration “Transform your patients with the power of enhance,” November 27, 2016

พ.ศ. 2558

Participant in a Live workshop “A Day with A Master Unlock the Secrets of Combination Therapy,” November 24, 2016

พ.ศ. 2558

Participant in “The Medical Power of Light: Non - Invasive Laser Face Lifting,” November, 2016

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: “Hands-on workshop Unlocking Emotional Beauty with the MD codesTM Equations, Master Class,” King Chulalongkorn Memorial Hospital, July 2016

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute, “Unlocking the Code to Facial Revitalization,” January 2016

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) 2015, October, 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: “Hands-on workshop on advance techniques of Hyaluronic Acid injection,” Mae Fah Luang University, September 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: “Hands-on workshop on master class for Voluma and Volbella injection,” Raj-Yindee Hospital, September 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: “2nd ADS & IMSA Co-Workshop Botulinum Toxin Master Class 2015,” Ramathibodi Hospitcal, August 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: Allergan Academy Asia Pacific, “Volbella injection hands-on workshop,” March 2015

พ.ศ. 2557

Certificate of Attendance: Allergan Medical Institute, “My Beauty Plan- Achieve my beauty with 1-2-1,” King Chulalongkorn Memorial Hospital, March 2015

พ.ศ. 2557

Participation in “GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS Day by Restylane,” TRIA Medical Wellness Center, 2015

พ.ศ. 2556

Certificate of Attendance: “Unlock the Beauty Secret- Feel the Difference with HA Volumizer,” King Chulalongkorn Memorial Hospital, August 2014

พ.ศ. 2555

Certificate of Attendance: American Academy of Dermatology 2013 (AAD), Miami Beach, USA

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:30 -
พฤหัสบดี PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 11:30-20:00 -
ศุกร์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:30 -
เสาร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:00-19:30 -
อาทิตย์ สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2 10:00-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 3, 17 และ 31 ก.ค. 65

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ