พญ.สิรินันท์ นาขวัญ

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2549

Diploma of Dermatology Program Division of Dermatology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

พ.ศ. 2544

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์

พ.ศ. 2551

Certificate of Attendance: Intensive laser training by Filtech

พ.ศ. 2549

Certificate of training Botox cosmetic by Allergan

พ.ศ. 2549

Certificate of attendance: New laser Aesthetic technology โดย สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ

พ.ศ. 2549

Training in Aeshetic Medicine and Surgery at Kasemrad Aesthetic center, Kasemrad Hospital

พ.ศ. 2549

Training Diploma of Dermatology Program Division of Dermatology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

พ.ศ. 2547

แพทย์ใช้ทุน รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง

พ.ศ. 2545

แพทย์ใช้ทุน รพ.ศูนย์หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ