พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) ศิริราชพยาบาล (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2538

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2542

แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี

พ.ศ. 2540

แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลบุญฑริก

พ.ศ. 2539

แพทย์เวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 11:00-20:00 -
อังคาร หยุด - -
พุธ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ ถนนงามวงศ์วาน 11:30-20:00 -
เสาร์ หยุด - -
อาทิตย์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ