นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2536

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

Dermatologist พรเกษมคลินิก

-

โรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 2 ปี

-

โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช 1 ปี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 4 ก.ค. 65 เท่านั้น
อังคาร เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 5 ก.ค. 65 เท่านั้น
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M 11:30-20:00 -
ศุกร์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 11:00-19:30 -
เสาร์ โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 11:30-20:00 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 11:30-20:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 3 ก.ค. 65 เท่านั้น

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ