นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2534

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

พ.ศ. 2543

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 16:00-19:00 -
พฤหัสบดี สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 15:00-19:00 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 15:00-19:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ