พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

Clinical Fellow Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2562

Clinical fellow in Dermatosurgery, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2561

Clinical fellow in Dermatology, Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2559

Dermatological course in Dermatology and Dermatosurgery (DCDD) Institute of Dermatology, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2556

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

เเพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ปัจจุบัน

แพทย์ Part time ที่สถาบันโรคผิวหนัง สาขา DMS6 กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “44th DST Annual Meeting”, Bangkok, Thailand 2019

พ.ศ. 2558

เเพทย์ใช้ทุนปี 2 รพ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2557

เเพทย์ใช้ทุนปี 1 รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 11:30-20:00 -
อังคาร เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 11:30-20:00 -
พุธ นครปฐม 11:30-20:00 -
พฤหัสบดี เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 11:00-19:30 -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ เดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 11:30-20:00 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 12:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ