นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

โปรแกรมการรักษา

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ Nakhon Pathom 11:30-20:00 -
อาทิตย์ Central Salaya, 2nd floor 11:30-20:00 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ