โปรแกรมการรักษา Lifting & Tightening

Botulinum Toxin Program

ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัย ปรับรูปหน้า ลดกล้ามเนื้อกราม

Filling Substances Program

Injectables hyaluronic acid use a synthetic gel form of hyaluronic acid to add volume to the dermal layer of the skin.

Glow Skin VOLITE Program

เพิ่มความชุ่มชื้นในผิวหนังชั้นบน ปรับคุณภาพผิวให้ดีขึ้น

HIFU Program

HIFU is an innovative lifting treatment for face, double chin and neck.

Lift Up Program

Lifting & Tightening Program for Tighter Skin & Smaller Pores.

Linear Lift Program

ยกกระชับผิว พร้อมปรับผิวกระจ่างใส

Morpheus Therapy Program

Firm sagging skin and tightening the subcutaneous fat layer.

Rejurun Program

บูสต์ผิวอิ่มฟู ดูฉ่ำวาวฉบับเร่งด่วน

Skin Revive Program

ฟื้นฟูคุณภาพผิวให้ดีขึ้นใน 4 มิติ

Smooth Lift Program

Smooth Lift Program

Super Lift Up Program

This program result in skin tighening and reshape of face and reduces melanin pigment, minimizes pores, and reduces lines and wrinkles.

Thermatight FLX Program

Non-invasive radiofrequency (RF) therapy for the treatment of wrinkles and rhytids.

Ultherapy Program

Ultherapy Program is a unique micro-focused ultrasound with visualization technology. US FDA-approved for tightening and lifting of eyebrow, submental and neck tissue lifting, improving line and wrinkle in d?colletage.