“พรเกษมคลินิก”

ก่อตั้งโดย นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ และนายแพทย์สุชาย ศรีปรัชญาอนันต์ แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งในครั้งแรกเป็นคลินิกรักษาโรคผิวหนัง เปิดทำการในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ชื่อสุนทรการแพทย์ สาขาวงเวียนใหญ่ เป็นสาขาแรก ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น “พรเกษมคลินิก” โดยรักษาและดูแลสุขภาพผิวด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ซึ่งล้วนแต่เป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่ผ่านการศึกษาวิชาแพทย์ทั่วไปเป็นเวลา 6 ปี พร้อมทั้งศึกษาวิชาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเป็นเวลาอย่างน้อยอีก 3 ปี และได้รับวุฒิบัตร สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง) มีเพียงที่ จุฬาฯ, ศิริราช, รามาฯ, พระมงกุฎฯ และสถาบันโรคผิวหนังเท่านั้นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตจวิทยา (ผิวหนัง) จากแพทยสภา

ปรัชญา

“เราเชื่อว่า”

หมอต้องถือประโยชน์
ของคนไข้เป็นที่ตั้ง

“เราเชื่อว่า”

หมอมีหน้าที่ค้นคว้าหาทาง
แก้ปัญหาที่ดีให้กับคนไข้

“เราเชื่อว่า”

การมีสุขภาพ
ผิวที่ดีเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้น
ฐานของมนุษย์

“เราเชื่อว่า”

เงินทองไม่ใช่เป้าหมาย
ของการเป็นหมอ

พันธกิจ

สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับคนไข้ด้วยบริการทางการแพทย์ที่คุ้มค่าและล้ำหน้า ซึ่งมาจากการศึกษาวิจัยของทีมแพทย์ผิวหนังและเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์

พรเกษมคลินิกจะเป็นหนึ่งในสถาบันผิวหนังที่ดีที่นำเสนอการรักษาที่ปลอดภัยและการดูแลคนไข้แบบองค์รวมผ่านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง