The Future of Aesthetics

0/0

พรเกษมคลินิกได้รับเกียรติจาก Allergan Aesthetics เข้าร่วมงาน The Future of Aesthetics โดยมี พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ (คุณหมอแอน) พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ (คุณหมอเกรซ) และพญ.อัญชิสา กาญจโนมัย (คุณหมอตาล) เป็นตัวแทนแพทย์จากพรเกษมคลินิก และในปีนี้พรเกษมคลินิกได้รับรางวัล Diamond Awards 2022 เป็นคลินิกอันดับต้นๆ ที่มียอดใช้ Botulinum Toxin และ Filling Substances (Juvederm)​ สูงสุดติดอันดับต้นของประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัท Allergan​ Aesthetics ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของ Botulinum Toxin และ Filling Substance (Juvederm)

พรเกษมคลินิกพร้อมดูแลทุกท่านด้วยการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางผิวหนังเพื่อให้ผลลัพธ์การรักษาออกมาดีที่สุด ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณภาพระดับโลก