พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2559

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2555

Clinical Fellow of Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

พ.ศ. 2559

แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาตจวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า

พ.ศ. 2556

Clinical fellow of Dermatology จากสถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2555

นายแพทย์ (4) ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2553

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 13:00-20:00 -
อังคาร ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G 13:00-20:30 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 12:00-20:30 -
ศุกร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 12:00-20:30 -
เสาร์ ถนนงามวงศ์วาน 12:00-19:30 แพทย์เริ่มเข้าตรวจวันที่ 16 ก.ค. 65
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ