Workshop Ultherapy Training Center

0/0

ทีมแพทย์จากพรเกษมคลินิกนำโดย พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ, พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล และพญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Workshop “Ultherapy Training Center” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานี้

อัพเดทความรู้และเทคนิคใหม่ล่าสุดในการยกกระชับผิว โดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยโปรแกรม “Ultherapy SPT” เพื่อพัฒนาการรักษาการยกกระชับผิวให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และความเจ็บในขณะทำลดลง ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
S (See) คือ มองเห็นชั้นผิวผ่านจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ เพื่อวางแผนการใช้จำนวน Shots ที่ความลึกใต้ผิวต่างกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการยกกระชับมากที่สุด และเพื่อการใช้จำนวน Shots ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
P (Plan) แพทย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาผิวของแต่ละบุคคล เพื่อวางแผนการยิงในแต่ละบริเวณให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
T (Treat) แพทย์เริ่มทำหัตถการตามแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลที่วางไว้ โดยผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกสบาย ปลอดภัย และรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน


ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกมีการอัพเดทความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทุกท่านมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุดโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนังจากพรเกษมคลินิก
icon