MD Codes Look by ALLERGAN

0/0

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นพ.อภิยุช เนตตกุล, พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ และ พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ ได้เข้าร่วมอัพเดตความรู้และเทคนิคใหม่ล่าสุดในการใช้สารเติมเต็มหรือ Filler โดยเรียกเทคนิคนี้ว่า MD Codes™️ Look

  • คิดค้นมาเพื่อช่วยวิเคราห์และปรับโครงสร้างของใบหน้าด้วยการใช้สารเติมเต็มกรดไฮยาลูโรนิก (ฟิลเลอร์)
  • วางแผนเพื่อเช็กจุดสำคัญบนใบหน้าทั้ง 8 จุด MD Codes™️
  • เน้นการสร้างระบบ และขั้นตอนในการฉีด ทำให้เห็นผลลัพธ์การรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ ปลอดภัยยิ่งขึ้น


การฉีดด้วยเทคนิค MD Codes™️ Look จะช่วยทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นธรรมชาติ กรอบหน้าชัดขึ้น แก้ไขในจุดที่บกพร่อง เช่นคาง แก้ม และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์และทำการฉีดโดยการคำนึงถึงโครงสร้างใบหน้าโดยรวมของของผู้เข้ารับบริการ

ทุกท่านมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุดโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนังพรเกษมคลินิก