ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากพรเกษมคลินิก

หนังสือและซีดีธรรมะเเจกฟรีที่พรเกษมคลินิก

ที่พรเกษมคลินิกมีหนังสือธรรมะเเจกฟรีเพื่ออนุโมทนาบุญกับลูกค้าที่ใช้บริการ สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ

ทำบุญสร้างเมรุ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา

ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิกที่ร่วมทำบุญสร้างเมรุ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา

การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม

กิจกรรมที่พนักงานพรเกษมคลินิกปฏิบัติอยู่เป็นประจำคือ การไปนั่งวิปัสสนากรรมฐาน

ภาพบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาสีของพรเกษมคลินิกประจำปี 2557

ภาพบรรยากาศงานแข่งขันกีฬาสีของพรเกษมคลินิกประจำปี 2557