นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี

Master of Science in Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2558

Master of Science in Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำศูนย์ผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพ

ปัจจุบัน

วิทยากรรับเชิญ บรรยาย Botulinum Toxin injections in Cosmetic Dermatology จัดโดย สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ Juntendo University

พ.ศ. 2563

Participant in “Advance Contouring Technique for Face and Beyond: The New Paradigm Shift of Dysport” by Galderma Aesthetics, Bangkok,Thailand, 2020

พ.ศ. 2562

ประกาศนียบัตรอบรม Practical Sclerotherapy Workshop 2019 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62 โดยสมาคมโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2562

Certificate of Attendance: “A New Solution to Better Skin Quality - Juvederm Volite, Allergan Inc, 2019

พ.ศ. 2562

Participant in New Thermage FLX course (Hands on), Bangkok, 2019

พ.ศ. 2560

Clinical Observation Dermatologic Department of Charite University of Berlin,Germany, 2017

พ.ศ. 2559

Certificate of Attendance: “Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Equation”, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Annual World Congress American Academy of Anti - Aging Medicine, Las Vegas, USA, 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, Canada, 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: 14th Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exibition – Dubai Derma 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: Forum of Adipose Tissue& Stem cell (FATS 2015), 2015

พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance: 5th International Thaicosderm Congress on Aesthetics (ITCAM), 2015

พ.ศ. 2558

Clinical Observership at Dermatology and Allergology Department of Juntendo University, Tokyo, Japan, 2015

พ.ศ. 2554

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

พ.ศ. 2553

โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พ.ศ. 2552

Participant in Current issue in Dermatology 2009 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พ.ศ. 2552

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 11:30-20:00 -
อังคาร PKS Laser Clinic ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 3 11:30-20:00 -
พุธ หยุด - -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 11:30-20:00 -
เสาร์ เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 12:00-20:30 -
อาทิตย์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 12:00-20:30 -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ