พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย

Board of Dermatology

โปรแกรมการรักษา

ประวัติ

อ่านต่อซ่อน

การศึกษา

พ.ศ. 2561

Fellowship in Laser and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง

พ.ศ. 2557

วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Board of Dermatology)

พ.ศ. 2552

Certificate of Completion: Fellowship in Dermatogic Laser Surgery, Ramathibodi

พ.ศ. 2552

Diploma of Dermatology, Institute of Dermatology

พ.ศ. 2550

แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

ปัจจุบัน

แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

ปัจจุบัน

สถาบันราชประชาสมาสัย

พ.ศ. 2551

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ หยุด - -
อังคาร หยุด - -
พุธ เมกาบางนา ชั้น 1 12:30-20:00 -
พฤหัสบดี หยุด - -
ศุกร์ หยุด - -
เสาร์ เมกาบางนา ชั้น 1 11:30-20:00 -
อาทิตย์ หยุด - -

**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ