โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตติดกับร้าน Nail Wonderland และ Thai/ Foot Massage

เบอร์โทรศัพท์083-0227864

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.ณัชชา จันทะยานี

11:00 - 19:30

 

อังคาร

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:00 - 19:00

 

พุธ

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:00 - 19:30

 

พฤหัสบดี

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

11:00 - 19:00

 

ศุกร์

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

11:00 - 16:00

16:00 - 19:30

*กรณีคนไข้นัดหมาย

 

เสาร์

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:00 - 19:30

 

อาทิตย์

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

11:00 - 19:00