โรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตใกล้ลิฟต์แก้ว ติดกับร้าน Nail Wonderland และร้านนวดนะดี

เบอร์โทรศัพท์083-0227864

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

11:30 - 20:00

 

อังคาร

พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

11:30 - 16:00

16:00 - 20:00

*กรณีคนไข้นัดหมาย

 

เสาร์

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

11:30 - 20:00