เดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตโซนคลินิก ใกล้ทางเข้าที่จอดรถชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์091-7671240

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

11:30 - 20:30

17:00 - 20:30

 

 

อังคาร

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

11:30 - 20:00

12:00 - 20:30

 

 

ศุกร์

นพ.สรวิศ สุภาวิตา

11:30 - 20:00

 

เสาร์

นพ.เฉลิมราช สหกโร

นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก

11:30 - 20:00

12:00 - 20:30

 

 

อาทิตย์

พญ.ธนศรี เสสะเวช

11:30 - 20:00