เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตโซนความงาม ตรงข้ามร้านขายยา

เบอร์โทรศัพท์091-7671026

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

11:30 - 20:00

 

อังคาร

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

11:30 - 20:00

12:00 - 20:30

 

 

พฤหัสบดี

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

11:30 - 20:00

 

เสาร์

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์

11:30 - 20:00