เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตตรงข้ามกับ Super Sports

เบอร์โทรศัพท์091-7670540

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

นพ.อภิยุช เนตตกุล

11:30 - 20:00

 

อังคาร

พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.ปิยะดา ทิพรังกร

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี

11:30 - 20:00

 

เสาร์

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

11:30 - 20:00