เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตตรงข้ามร้าน Moshi Moshi

เบอร์โทรศัพท์091-7656045

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:30 - 20:00

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 11 ก.ค. 65 เท่านั้น

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 4 ก.ค. 65 เท่านั้น

อังคาร

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:30 - 20:00

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 12 ก.ค. 65 เท่านั้น

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 5 ก.ค. 65 เท่านั้น

พุธ

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค. 65 เท่านั้น

พฤหัสบดี

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 7 ก.ค. 65 เท่านั้น

ศุกร์

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:30 - 20:00

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 8 ก.ค. 65 เท่านั้น

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 1 ก.ค. 65 เท่านั้น

เสาร์

นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:30 - 20:00

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 9 ก.ค. 65 เท่านั้น

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 2 ก.ค. 65 เท่านั้น

อาทิตย์

พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:30 - 20:00

11:30 - 20:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 10 ก.ค. 65 เท่านั้น

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 3 ก.ค. 65 เท่านั้น