เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตตรงข้ามร้าน Moshi Moshi

เบอร์โทรศัพท์091-7656045

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

พญ.พามวาด ถนัดค้า

11:00 - 19:30

11:00 - 19:30

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 16 ม.ค. 66

แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 16 ม.ค. 66

อังคาร

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

พญ.พามวาด ถนัดค้า

11:00 - 19:30

11:00 - 19:30

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 17 ม.ค. 66

แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 17 ม.ค. 66

พุธ

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

พญ.พามวาด ถนัดค้า

11:00 - 19:30

11:00 - 19:30

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 18 ม.ค. 66

แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 18 ม.ค. 66

พฤหัสบดี

พญ.พามวาด ถนัดค้า

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

พญ.พามวาด ถนัดค้า

11:00 - 19:30

 

เสาร์

พญ.พามวาด ถนัดค้า

11:00 - 19:30

 

อาทิตย์

พญ.พามวาด ถนัดค้า

นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร

11:00 - 19:30

11:00 - 19:30

แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 15 ม.ค. 66

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 15 ม.ค. 66