นครปฐม

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตหน้าตลาดโอเดียน ตรงข้ามองค์พระปฐมเจดีย์

เบอร์โทรศัพท์091-7648623

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.ปภัสรา วิวัฒน์

11:30 - 20:00

 

อังคาร

นพ.มงคล ญาณโรจนะ

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

นพ.อภิยุช เนตตกุล

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์

11:30 - 20:00

 

เสาร์

นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

นพ.อภิยุช เนตตกุล

11:30 - 20:00