ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตฝั่งโรบินสัน ตรงข้ามกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค

เบอร์โทรศัพท์091-7658657

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์

11:00 - 19:00

 

อังคาร

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

11:00 - 19:00

 

พุธ

พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ

11:00 - 19:00

 

พฤหัสบดี

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:00 - 19:00

 

ศุกร์

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์

11:00 - 19:00

11:00 - 19:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 17 ก.ย. 64 เท่านั้น

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 24 ก.ย. 64 เท่านั้น

เสาร์

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

11:00 - 19:00

 

อาทิตย์

นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล

11:00 - 19:00