เซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตโซนพลาซ่าติดทางเข้า Big C ตรงข้ามธนาคารกสิกร The Wisdom

เบอร์โทรศัพท์091-7646761

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

11:30 - 20:00

 

อังคาร

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

พญ.วิภาวี พ่วงใส

11:30 - 20:00

12:00 - 20:30

 

 

พฤหัสบดี

พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์

พญ.นิรดา เชวงศรี

11:00 - 19:30

11:30 - 20:30

 

 

ศุกร์

พญ.นิรดา เชวงศรี

11:30 - 20:00

 

เสาร์

พญ.รสริน ชาญวิเศษ

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

11:00 - 19:30

12:00 - 20:30

 

 

อาทิตย์

พญ.พรนิภา ไพจิตต์

พญ.วิภาวี พ่วงใส

11:00 - 19:30

12:00 - 20:30