เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตติดกับลานจอดรถโซน B ใกล้กับร้าน Miniso

เบอร์โทรศัพท์091-7646512

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล

11:30 - 20:00

 

อังคาร

พญ.ณัชชา จันทะยานี

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

พญ.สุพร จุฑามณี

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

11:30 - 20:00

 

เสาร์

นพ.สราวุธ บุญปสาท

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

11:30 - 20:00