เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตโซน Beauty & Wellness ข้าง HARBOR LAND

เบอร์โทรศัพท์091-7645278

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ

11:30 - 20:00

 

อังคาร

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.นัฏฐา มีสุนทร

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

พญ.ทิฆัมพร คมกฤส

11:30 - 20:00

 

เสาร์

พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

11:30 - 20:00