สยามสเคป (สยามสแควร์) ชั้น 2

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตบริเวณทางเข้าสยามสแควร์ ตรงข้าม MBK (จอดรถในอาคารได้)

เบอร์โทรศัพท์086-5689122,091-7643156

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์

พญ.สุพร จุฑามณี

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

10:00 - 18:00

11:00 - 19:30

12:00 - 20:30

 

 

 

อังคาร

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

10:00 - 20:30

11:30 - 20:00

 

 

พุธ

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

พญ.สุพร จุฑามณี

นพ.อภิยุช เนตตกุล

10:00 - 18:00

11:00 - 19:30

16:00 - 20:30

 

 

 

พฤหัสบดี

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

10:00 - 20:00

12:00 - 20:30

16:00 - 20:30

 

 

 

ศุกร์

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข

พญ.ณัชชา จันทะยานี

นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร

10:00 - 18:00

11:00 - 19:30

12:00 - 20:30

18:00 - 20:30

 

 

 

 

เสาร์

นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

10:00 - 18:00

12:00 - 20:30

16:00 - 20:30

 

 

 

อาทิตย์

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

พญ.เมธาวี บุญศิริ

10:00 - 20:00

10:00 - 20:00

11:00 - 20:30

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 15 และ 29 ม.ค. 66

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 8 และ 22 ม.ค. 66