สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่)

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตแยกปทุมวันตรงข้ามมาบุญครอง

เบอร์โทรศัพท์086-5689122,091-7643156

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ

พญ.สุพร จุฑามณี

11:00 - 19:00

11:00 - 19:00

 

 

อังคาร

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์

11:00 - 19:00

12:00 - 19:00

 

 

พุธ

พญ.สุพร จุฑามณี

นพ.อภิยุช เนตตกุล

11:00 - 19:00

15:00 - 19:00

 

 

พฤหัสบดี

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

นพ.สุรเชิด ต่างวิวัฒน์

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

11:00 - 19:00

12:00 - 19:00

15:00 - 19:00

 

 

 

ศุกร์

พญ.ณัชชา จันทะยานี

11:00 - 19:00

 

เสาร์

พญ.สุภาพร ศิริปุณย์

นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์

11:00 - 19:00

15:00 - 19:00

 

 

อาทิตย์

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

พญ.เมธาวี บุญศิริ

พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์

11:00 - 19:00

11:00 - 19:00

11:00 - 19:00

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 26 กันยายน 64

 

แพทย์เข้าตรวจวันที่ 19 กันยายน 64