เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องในหัวข้อ “Skin and acne in genetic trend”

0/0

พรเกษมคลินิก ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย (หน่วยชีวพันธุศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง) มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Skin and acne in genetic trend” ให้กับทีมแพทย์พรเกษมคลินิก
เพื่อการรักษาและวินิจฉัยที่ละเอียดในผู้ป่วยโรคผิวหนังเฉพาะราย ที่มีอาการทางคลินิคหลายระบบ
เพื่อวินิจฉัยโรคผิวหนังจากกรรมพันธุ์ และสามารถส่งต่อโรคผิวหนังที่ต้องรับการตรวจระบบโรคทางกายเพิ่มเติม
และเพื่อเพิ่มการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป