ด้วยปณิธานก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อคนไข้และสังคม

0/0

ด้วยปณิธานก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อคนไข้และสังคม ทางพรเกษมคลินิกขอขอบคุณ อาจารย์แพทย์หญิง ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี หัวหน้ากลุ่มงานเส้นผมและเล็บ สถาบันโรคผิวหนัง จบการศึกษาด้านเส้นผมและเล็บโดยตรงมาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ได้มาบรรยายเรื่อง “Practical hair loss approach and common hair disease in practice” การวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเส้นผม และผมร่วงที่พบบ่อย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วยมากที่สุด