คุณหมออรพินได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคผิวหนังที่เกิดจากการทำงาน”

0/0

ด้วยปณิธานของเรา “ก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อคนไข้และสังคม” ทางพรเกษมคลินิกขอขอบคุณคุณหมออรพิน พุทธานุภาพันธ์ แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เป็นอย่างมาก ที่ได้บรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “โรคผิวหนังที่เกิดจากการทำงาน” ให้คณะแพทย์ ที่อบรมอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา