พรเกษมคลินิกขอส่งมอบความสุขแก่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

0/0

#พรเกษมแคร์

เราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขแก่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
ขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าทุกๆท่านที่คอยดูแลปกปักรักษาป่าไม้ให้พวกเราได้เห็นผืนป่าสีเขียวสืบไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ

พรเกษมคลินิกต้องขอขอบพระคุณคุณแพรรี่ แห่ง #LovetripTraveller ที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

#ส่งสุข33 #33rdAnniversary #ก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อคนไข้และสังคม#พรเกษมคลินิก