ปันน้ำใจสู่ชุมชน

0/0

ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิก นำโดยนายแพทย์สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ ได้เห็นถึงความยากลำบากของวิกฤต COVID-19 จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชุมชน”
โดยเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิกร่วมแรงร่วมใจ จัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพร่วมกตัญญู นำถุงยังชีพไปดูแล 5 ชุมชนที่เดือดร้อน ดังต่อไปนี้ ชุมชนสองคุณจ่า, ชุมชนแสงหิรัญ, ชุมชนอ่างแก้ว, ชุมชนรางบัว และชุมชนครูเจือ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างมาก
จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมในครั้งนี้ ทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นไปอีกค่ะ