ทำบุญสร้างเมรุ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา

0/0

ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิกที่ร่วมทำบุญสร้างเมรุ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวนรวม 72,275 บาท ทางพรเกษมร่วมสบทบทุนเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท ขอคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ผู้ร่วมทำบุญ และผู้ร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมความปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้นเทอญ August 3