กิจกรรมวิปัสสนาของพนักงานพรเกษมคลินิก

0/0

ความสวยงาม ในความสงบ
กิจกรรมวิปัสสนารายเดือนของพวกเราชาวพรเกษม
ฝึกสติ กำหนดลมหายใจ
อยู่กับตัวเอง แม้สักช่วงเวลาเพียงช้างสะบัดหู ก็บุญนักหนาแล้ว
-พระอาจารย์มหาอุเทน