การศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อคิวติแบคทีเรียม แอคเน่

0/0

ทีมแพทย์พรเกษมคลินิกและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมวิจัยศึกษาและตีพิมพ์งานวิจัย “การศึกษารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อคิวติแบคทีเรียม แอคเน่” และได้มีโอกาสนำเสนอในการประชุมงานวิจัยนานาชาติ “The 47th International Congress on Science, Technology and Techcology-based Innovation (STT47), October 5th – 7th, 2021, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, Thailand” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป