การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม

0/0

กิจกรรมที่พนักงานพรเกษมคลินิกปฏิบัติอยู่เป็นประจำคือ การไปนั่งวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อฝึกจิตมิให้ยึดมั่นถือมั่นจนทำให้เกิดความทุกข์ หากคุณเคยมาใช้บริการแพทย์ที่พรเกษมคลินิกแล้วรู้สึกว่า พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใจ ส่วนใหญ่มาจากจิตใจที่ร่มเย็นของเราจริงๆ ขอส่งจิตอันเป็นกุศล อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ #ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ September 17 กิจกรรมที่พนักงานพรเกษมคลินิกปฏิบัติอยู่เป็นประจำคือ การไปนั่งวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อฝึกจิตมิให้ยึดมั่นถือมั่นจนทำให้เกิดความทุกข์ หากคุณเคยมาใช้บริการแพทย์ที่พรเกษมคลินิกแล้วรู้สึกว่า พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใจ ส่วนใหญ่มาจากจิตใจที่ร่มเย็นของเราจริงๆ ขอส่งจิตอันเป็นกุศล อนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ #ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ September 17