Botulinum Toxin รักษาสิวได้จริงหรือ

ก่อนอื่นเราต้องรู้กันก่อนว่า สาร Botulinum Toxin มีกลไกลการออกฤทธิ์โดยจับกับปลายประสาท ทำให้ปลายประสาทไม่สามารถหลั่งสารสื่อประสาทได้ โดยเจ้าตัวสารสื่อประสาทนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัว หรือกระตุ้นการทำงานของต่อมต่างๆ เช่น ต่อมเหงื่อหรือต่อมไขมัน แล้วจะสามารถรักษาสิวได้หรือไม่นั้นไปดูกันเลยค่ะ

ในปัจจุบันมีการศึกษาว่าสามารถลดการทำงานของต่อมไขมัน ทำให้หน้ามันลดลงได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ใช้ในการรักษาสิว ว่าสามารถลดการเกิดสิวได้
ดังนั้น การฉีด Botulinum Toxin อาจทำให้สิวดีขึ้นได้ในบางคนที่ต่อมไขมันทำงานหนักเกินไป เพราะต่อมไขมันก็เป็นส่วนสำคัญในการเกิดสิว โดยการฉีด Botulinum Toxin เพื่อการลดความมันบนใบหน้าจะเป็นการฉีดตื้นๆ ในบริเวณชั้นผิวหนัง


  • แต่ก็มีข้อควรระวัง
เพราะการฉีด Botulinum Toxin มีข้อจำกัดในบางบริเวณบนใบหน้า เช่น รอบปากกับบริเวณคาง ถ้าฉีดในบริเวณนี้อาจไปกระทบกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการขยับปาก และอาจส่งผลให้ริมฝีปากผิดรูป เวลาขยับปากหรือเวลายิ้มได้นั่นเอง

เรียบเรียงโดย
นายแพทย์ สรวิศ สุภาวิตา
แพทย์ประจำพรเกษมคลินิก

 

เอกสารอ้างอิง
J Cosmet Dermatol 2019 Apr18(2)451-457
icon