แบบสำรวจและวิธีรับมือ คุณเป็นใครในวงกลมความเสี่ยงโควิด – 19

ถ้าหากเราทราบว่าคนรอบตัวติดเชื้อโควิด-19 ก่อนอื่นเราสามารถประเมินได้ก่อนว่าเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับไหน ซึ่งมีทั้งหมด 3 วงด้วยกัน ได้แก่


วงที่ 1 – B สัมผัสผู้ป่วย (A) โดยตรง 

  • อยู่ในห้องเดียวกันหรือในพื้นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท แบบห่างกันไม่เกิน 1 เมตร และมากกว่า 15 นาที
  • พูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที
  • ถูกไอ จาม รด จากผู้ที่ติดเชื้อโดยไม่ได้ป้องกัน ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ


วงที่ 2 – C สัมผัสหรือใกล้ชิดกับกลุ่มคนวงที่ 1

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี

  • ถ้าหาก B ติด ควรกักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการและไปตรวจหาเชื้อโควิด-19
  • ถ้าหาก B ไม่ติด ไม่ต้องกักตัว แต่ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ รวมไปถึงแยกรับประทานอาหารกับผู้อื่น


วงที่ 3 – D สัมผัสหรือใกล้ชิดกับกลุ่มคนวงที่ 2

สังเกตอาการของ C แต่อาจยังไม่ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และไม่ต้องกักตัวเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเองอาจได้รับเชื้อไวรัสจากที่ไหนบ้าง เมื่อไปตรวจแล้วอาจไม่พบเชื้อและต้องกักตัว 14 วัน มาดูกันว่าวิธีการกักตัวและป้องกันการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

  • เว้นระยะห่างกับผู้คน และอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน โดยแยกอยู่ในห้องส่วนตัวกับคนในบ้าน
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อต้องออกไปพบปะกับผู้คน
  • แยกรับประทานอาหารกับคนอื่นๆ รวมไปถึงแยกของใช้ส่วนตัว เช่น ช้อนส้อม แก้วน้ำ
  • เพื่อป้องกันผู้อื่นไม่ให้สัมผัสกับเชื้อไวรัส ควรแยกขยะติดเชื้อรวมไปถึงปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดน้ำ

 

โดยสามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 ได้ที่ โทร.สายด่วนควบคุมโรค 1422 อย่างไรก็ตามขอให้เพื่อนๆ รักษาสุขภาพ หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะ