เเพ้ยา หรือเปล่านะ

ยาทุกชนิดมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอาการแพ้ยาได้ หากรับประทานแล้วมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีผื่นคัน มีจ้ำตรงผิวหนัง  บวม หน้ามืด แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวกหรือใจสั่นให้หยุดยา และมาปรึกษาแพทย์ทันที

ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่มีวิธีใดๆ ที่จะทำให้ทราบล่วงหน้าได้ว่าอาการแพ้ยาจะเกิดกับผู้ป่วยท่านใด เมื่อไร ยกเว้นมีประวัติการแพ้ยามาก่อน ดังนั้นถ้าท่านเคยมีประวัติการแพ้ยาตัวใดมาก่อนกรุณาแจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สั่งยากับท่านทราบ

ด้วยความปรารถนาดีจากพรเกษมคลินิก