อาหาร โดยเฉพาะ นม มีผลต่อการเกิดสิว จริงหรือเปล่า

จากรายงานในวารสาร JAAD เป็นการส่งแบบสอบถามให้เด็กชาย จำนวน 4273 คน สอบถามข้อมูลเรื่องการดื่มนมกับการเกิดสิว พบว่าการดื่มนม skim milk มีความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดสิว กองบรรณาธิการให้ความเห็นว่า การใช้แบบสอบถามย้อนหลังในการเก็บข้อมูลของการศึกษานี้ ความน่าเชื่อถือยังไม่มากทีเดียว การรักษาสิวโดยใช้ยายังเป็นการรักษาหลัก ส่วนการควบคุมอาหาร ควรเป็นการรักษาประกอบในรายที่ใช้ยาไม่ได้ผล