ปานแดงที่หน้าในเด็ก

ปานแดงที่หน้าในเด็ก (Port-wine Stain)


รอยโรคที่ผิวหนัง (Skin lesion)

ปานแดงพอร์ตไวน์ เกิดจากการงอกผิดปกติของเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง ทำให้เห็นเป็นปื้นสีแดงถาวรบริเวณใบหน้า แต่อาจพบที่แขนขา หรือลำตัวก็ได้ โดยมากมักจะพบตั้งแต่แรกเกิด สาเหตุยังไม่ทราบชัด เมื่ออายุมากขึ้นปานก็จะค่อยๆโตขึ้น สีเข้มขึ้นและหนาขึ้น จนทำให้ผิวขรุขระได้

ข้อควรระวัง หากพบปานชนิดนี้ขนาดใหญ่บริเวณหน้าผาก หนังศรีษะ หรือรอบดวงตา อาจพบร่วมกับความผิดปกติของระบบหลอดเลือดที่ตา สมองและผิวหนังได้ เรียกเป็นชื่อใหม่ว่ากลุ่มอาการสเตอร์จเวเบอร์ (Sturge-Weber syndrome) คนไข้กลุ่มนี้จะมีปานแดงบนใบหน้าร่วมกับต้อหิน อาการชัก มีพัฒนาการช้า และมีหลอดเลือดผิดปกติที่เยื่อหุ้มสมอง ข้างเดียวกัน

 

ภาพกลุ่มอาการสเตอร์จเวเบอร์ (Sturge-Weber syndrome)

หากพบปานพอร์ตไวน์บริเวณใบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ หน้าผากและขมับ ควรพาลูกไปพบกุมารแพทย์ เพื่อตรวจดูว่า มีความผิดปกติในส่วนอื่นของร่างกายด้วยหรือไม่สำหรับตัวปานแดงในส่วนที่อยู่บนผิวหนังนั้น สามารถรักษาได้โดยใช้ แสงเลเซอร์ชนิด Pulsed Dye Laser ซึ่งผลการรักษาจะดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มรักษา ตลอดจนตำแหน่งและขนาดของปาน

 

บทความโดย พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์