ทำไมต้องเป็นแพทย์ผิวหนัง

คุณสมบัติของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง คือ จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตแล้วศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังในโรงเรียนแพทย์ที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อได้รับความรู้ประสบการณ์รวมทั้งฝึกฝนความเชี่ยวชาญทักษะทั้งการตรวจรักษาและวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและรักษาได้ถูกต้องมาตรฐานและหลักวิชาทางการแพทย์ มีการต่อยอดความรู้ศึกษาวิจัยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่เป็นสากล ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลและรักษาผู้ที่มีปัญหาได้ตรงจุดปลอดภัยรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

แพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจะมีความรู้และชำนาญการเกี่ยวกับผิวหนัง ฟื้นฟูสภาพผิว ดูแลด้านความงาม เลเซอร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการรักษาใหม่ๆที่ทันสมัย ทำการรักษาด้วยมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเพื่อผลการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า

บทความโดย พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์