สยามสแควร์วัน ชั้น 6

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตขึ้นลิฟท์ชั้น 6 ตรงข้ามร้านสปา

เบอร์โทรศัพท์091-7639658

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

นพ.สราวุธ บุญปสาท

11:00 - 19:00

 

อังคาร

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

11:00 - 19:00

 

พุธ

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์

12:00 - 19:00

17:00 - 19:00

 

 

พฤหัสบดี

นพ.พีระ อุดมจารุมณี

11:00 - 19:00

 

ศุกร์

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

11:00 - 19:00

 

เสาร์

พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์

11:00 - 19:00

 

อาทิตย์

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

11:00 - 19:00