เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1

โปรแกรมรักษา

ID Line : @pornkasem

จุดสังเกตโซนหน้าห้าง ติดร้าน Lyn ตรงข้ามกับร้าน CPS Chaps

เบอร์โทรศัพท์091-7638874

ตารางเวรแพทย์

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ

จันทร์

พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล

11:30 - 20:00

 

อังคาร

นพ.สราวุธ บุญปสาท

11:30 - 20:00

 

พุธ

พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์

11:30 - 20:00

 

พฤหัสบดี

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

11:30 - 20:00

 

ศุกร์

นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย

11:30 - 20:00

 

เสาร์

พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร

11:30 - 20:00

 

อาทิตย์

พญ.สุพร จุฑามณี

11:30 - 20:00