โปรแกรมสวย> อื่นๆ> TheraBeam UV308 mini

TheraBeam UV308 mini เป็นเครื่องมือนําแสงที่มีความถี่ 308 นาโนเมตรลงไปยังรอยโรค ใช้เวลาสั้นในการทำแต่ละครั้ง โดยที่จะต้องรับการรักษาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จนทุเลา เป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นสามารถลดความถี่ในการรักษาลงได้

TheraBeam UV308 mini สามารถรักษาอะไรได้บ้าง ?
- โรคด่างขาว (Vitligo)
- โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ (Alopecia Arcata)
- โรคสะเก็ดเงินบริเวณมือและเท้า (Palmoplantar Pustulosis)
- โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
- โรคตุ่มแข็งที่เกิดจากการเกาซ้ำๆ (Prurigo)
นอกจากนี้เครื่อง TheraBeam UV308 mini ยังสามารถให้การรักษาในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณข้อศอก ข้อเข่า มือและเท้า เป็นต้น

การรักษาด้วย TheraBeam UV308 mini ปลอดภัยหรือไม่ ?
การรักษาด้วยเครื่อง TheraBeam UV 308 mini มีความปลอดภัย มีการพัฒนาใช้ Excimer Filter เพื่อตัดความยาวคลื่นช่วง สั้นออก (wavelength below 297 nm.) ซึ่งความยาวคลื่นช่วงสั้นเป็นสาเหตุทําให้ผิวหนังเกิดการอักเสบ บวม แดง และร้อน จึงมั่นใจได้ว่าเครื่อง TheraBeam UV308 mini มีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการรักษา

การรักษาด้วย TheraBeam UV308 mini สามารถรักษาร่วมกับวิธีอื่นได้หรือไม่ ?
ขณะที่ทำการรักษาด้วย TheraBeam UV308 mini ไม่ต้องหยุดยาอื่นๆระหว่างการรักษา และสามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกาย

ความรู้สึกหลังเข้ารับการรักษา ?
บริเวณที่ทําการรักษาจะมีสีผิวชมพูระเรื่อเล็กน้อย (Mild erythema)

Reviews

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@pornkasem

แผนผังเว็บไซต์